Peter Swanborn
dichter       docent       recensent

     Nieuws        Biografie        Publicaties        Translations        Les        Contact

 


POËZIELES

Twee of drie maal per maand organiseer ik een poëzieles voor dichters die al langere tijd schrijven, maar nog niet of nauwelijks hebben gepubliceerd. Meestal op vrijdagmiddag en zondagmiddag. U kunt u per keer aanmelden. Het is dus geen doorlopende cursus. Minimum aantal deelnemers: 3 / maximum: 5.
Tijdstip: 14.00-16.30 uur / locatie: Rotterdam-West
Kosten per les: 35 euro, inclusief koffie, thee, parkeren.
Een strippenkaart voor vijf lessen kost 150 euro (u betaalt 30 euro per les).

Wat doen we tijdens zo'n les?
Van alle deelnemers bespreken we een of twee gedichten. We gaan dus niet ter plekke zitten schrijven.
We kijken naar het beeldgebruik, ritme, de woordkeuze en natuurlijk naar wat het gedicht te vertellen heeft.
Een voorbeeld: u heeft een gedicht geschreven met een ik-figuur. Nadat u het gedicht heeft voorgelezen, vraag ik aan de andere deelnemers wat voor beeld zij bij deze ik-figuur hebben. Meestal komen er dan drie of vier totaal verschillende interpretaties op tafel. Hiermee kunt u als schrijver uw voordeel doen. Het is immers aan u, de schrijver, om te bepalen wat de lezer in uw gedicht leest. Tijdens een poezieles heeft u dus in feite meerdere proeflezers tot uw beschikking.
Naast het bespreken van elkaars werk introduceer ik iedere keer een 'klassieke' dichter en van hem / haar lezen we een gedicht en luisteren we, indien beschikbaar, naar een opname.
Bij iedere les hoort ook een schrijfopdracht.

De eerstvolgende poëzielessen zijn op:

Vrijdagmiddag 6 september (vol, wachtlijst)
Zaterdagmiddag 14 september
Zondagmiddag 15 september (nog 1 plek vrij)

Vrijdagmiddag 4 oktober (vol, wachtlijst)
Zaterdagmiddag 12 oktober
Zondagmiddag 13 oktober(nog 1 plek vrij)

Vrijdagmiddag 1 november (vol, wachtlijst)
Zaterdagmiddag 9 november
Zondagmiddag 10 november

Vrijdagmiddag 6 december (vol, wachtlijst)
Zaterdagmiddag 7 december
Zondagmiddag 8 december (nog 1 plek vrij)

Bent u geďnteresseerd? Stuur een e-mail naar: post / at / peterswanborn.nl
Wilt u liever 1-op-1-advies? Ook dat is mogelijk.

Geeft u de voorkeur aan een doorlopende cursus? Kom dan naar de Poetry Academy.
Voor meer info klik hier


REACTIES VAN DEELNEMERS

Noor, maart 2019
"Peter kan, als geen ander, vol respect ieders gedicht zowel prijzen als zorgvuldig fileren en opbouwend, leerzaam bekritiseren. De opdrachten die hij geeft, vind ik steeds verrassend en inspirerend. Peter is een aimabel mens en een bevlogen vakman."

Pieter Loef, maart 2019
"De bijeenkomsten bij Peter Swanborn zijn inspirerend, confronterend en plezierig. Het is verrijkend en stimulerend om met een groep gelijkgestemden het eigen werk - gedichten en teksten - op tafel te leggen en er met elkaar over te praten, discussiëren en te mijmeren. Peter weet elke keer weer te verrassen met zijn trefzekere kennis van zaken en aanmoedigende kritiek op het ingebrachte werk. Zijn uitdagende en frisse opdrachten prikkelen de creativiteit en de verbeelding."

Eddy Steenvoorden, maart 2019
"Peter weet veel, bereidt zich altijd goed voor, leest bijzonder nauwkeurig, geeft leerzame aanwijzingen, is kritisch maar altijd respectvol en zorgt voor een ontspannen sfeer. Ik vind die mix buitengewoon inspirerend!"

Marianne, maart 2019
"Elke les weer ben ik verrast door wat het lezen van een 'klassieker' en het bespreken van elkaars gedichten oplevert. De discussie, de kritische noten, de andere invalshoeken, ze helpen om mijn eigen schrijfwerk nog eens tegen het licht te houden. Komt over wat ik wil vertellen? Leg ik niet te veel uit? Kan de woordkeuze verfijnder? Zijn de regeleinden wel goed gekozen? En de titel, altijd weer die verrekte titel ...
Het is erg fijn dat in de kleine groep elk gedicht grondig wordt besproken en dat Peter oog heeft voor ieders eigen stijl. Ik kijk uit naar de volgende les."

Eddy Geerlings, maart 2019
"Peter Swanborn stuurt mij naar het steeds nauwkeuriger nadenken over het hanteren van mijn taal.
En over wat ik er in een bepaald gedicht mee wil zeggen. Ik ben nu ruim twee jaar bij hem in de leer.
Ik kwam met niets, inmiddels kan ik niet meer zonder het dichten."

Betty, april 2016
"In een kamer vol boeken bespreken we de door ons thuis geschreven gedichten.
De aanwijzingen van Peter helpen om taal optimaal te gebruiken.
Ook lezen we werk van bekende dichters. Heel leerzaam.
Het zijn bijeenkomsten om naar uit te kijken!"

Sara, maart 2016
"Heel leerrijk, leuk en enthousiasmerend!"

Channa, januari 2016
"In de les is er een sfeer van gelijkwaardigheid waarbij ruimte is om je eigen stem en dichtstijl te ontwikkelen. Het is keer op keer een voorrecht om je werk voor te dragen en te bespreken.
De uitkomsten zijn verfrissend."

Maria Ros, februari 2015
"Peter Swanborn is een docent die net zolang in je teksten duikt totdat je weet wat je eigenlijk wilde zeggen.
Die je weet te stimuleren zodat je er opnieuw mee aan de slag gaat.
Het resultaat is dat je zelf verbaasd bent dat er zoveel mooie gedichten in je zitten.
Had ik humor al genoemd en dat hij in korte tijd een vertrouwde sfeer weet op te roepen?"

Anne M. Jonker, februari 2015
"Met een fingerspitzengevoel voor taal en heldere tips was het een voorrecht om
bij Peter aan tafel te zitten en te mogen putten uit al zijn opgebouwde kennis en talent."

Gerard, januari 2015
"Bedankt voor je inspirerende schrijfopdrachten in de afgelopen maanden.
Ik heb daar een paar prachtige gedichten aan overgehouden.
Vooral je vermogen om een gedicht dat in de steigers staat van afgewogen
commentaar en bruikbare bouwtips te voorzien heeft indruk op me gemaakt."

Karen, januari 2015
"Ik heb twee cursussen “gedichten schrijven voor gevorderden” bij Peter gevolgd.
Ik ben enthousiast over zijn lessen en manier van lesgeven.
Peter gaf goede, inspirerende opdrachten.
In de lessen werden al onze gedichten heel zorgvuldig besproken.
Door het commentaar van Peter werd ik me ervan bewust hoe elk woord of klank
verschil kan maken. Ik heb veel van hem geleerd."

Birgit, maart 2014
"Dank Peter, voor weer een prachtige opdracht!
Gisteravond was: leuk, leerzaam en liefdevol.
Lekker gelachen ook, ga zo door.
Keep up the good work!"