Peter Swanborn
dichter       docent       recensent

Nieuws       Biografie       Publicaties       Translations       Lessen       Contact

 
GodsEigenTweeling (2004)
Een kerkopera voor twee countertenoren en klein ensemble. Het verhaal begint als God, na door de mensheid dood te zijn verklaard, op sterven ligt. Hij heeft nog negen dagen om de aarde te verlaten en
deze brengt hij zwijgend door met zijn twee zonen, de populaire televisiedominee Sirius en de woestijnheilige Siderius.
De première vond plaats in Theater Lantaren/Venster op locatie in de Paradijskerk, Rotterdam, 2004.

Tekst en concept: Peter Swanborn
Muziek: Rita Knuistingh Neven
Duur: ± 70 minuten


5 - Looft, looft, looft

Sirius
U verstoort wie trots
U verwerpt wie zegenpraalt
U minacht wiens lippen glad
wiens mond bederf, wiens keel een open graf
U breekt de botten van wie twijfelt
U zwakt de spieren van wie wankelt
Uw ijzeren vuist daalt neer
zoals het alleen u behaagt
op de schedel van wie U vreest
op het verstand van wie U vergeet

samen
Wij zijn uw knechten, wij zijn uw dienaars
geef ons de zegen, geef ons genade
geef ons Uw kracht...

Siderius
U zegent beul en slachtoffer gelijk
U verlost wie liefde én haat verstaat
Uw kracht is recht en onrecht ineen
U redt wie juicht, U beschermt wie vloekt
U verwondt en verbindt
met die rechterhand
waarmee U streelt en geneest
U slaat wie U maakt
gelijk het U behaagt
U doodt wie bemint
Uw kracht is oneindig
Uw naam is het lot
ons deel is het graf